Audits

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum de privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Wat nu  met de verworven prospect- en suspectbestanden doen?

Met behulp van onze kosteloze AVG audit, brengen wij snel in beeld welke stappen er ondernomen moet ondernemen om databases anders in te richten.


Audits